Insecten


Insecten vormen de grootste groep levende wezens want 80 procent van de thans bekende diersoorten behoort hiertoe. Ook vlinders behoren hiertoe, maar daarover kunt terecht in een aparte rubriek vlinders.

Wild bij
Foto M. Edelman: Noordse witsnuitlibel man
Aardhommel
Citroentje
Duikerwants
Gallische wesp
Gallische wesp

Meer over de natuur kunt lezen in ons verenigingsblad dat 5 keer per jaar verschijnt.

Vorige pagina