Vlinders


Bij het NME centrum "De groene Draak" in het Reyerpark is in 2003 een vlindertuin aangelegd. In jaarlijks worden circa 16 soorten vlinders gesignaleerd. Door leden van de werkgroep Vlinders en Libellen worden ook vlinders en libellen in de omgeving geinventariseerd. Heeft u interesse om mee te doen neem dan contact met ons op en u zult nadere informatie ontvangen.

Oranjetipje
foto M.H. Edelman: Oranjetipje
Avondpauwoog
foto M.H. Edelman: Avondpauwoog
Groot koolwitje
foto A.v.Dragt: Groot koolwitje

  • Koninginnenpage
  • Argusvlinder op eiland IJsselmonde
  • Terugblik vlindermonitoring 2005
  • Zo krijg je meer vlinders in je tuin
  • De vlindertuin bij het NME
  • Wat was 't eerst; de vlinder of het ei?
  • De kleuren van vlinders
  • Vlinders komen soms van verre
  • Lees hier over andere insekten dan vlinders