Vogels


De Natuurvereniging IJsselmonde heeft een heel aktieve werkgroep vogels.
Door leden van de werkgroep worden diverse inventarisaties gedaan.
Klik hier voor meer over de Vogelwerkgroep.

Sperwer
foto H. Mom: velduil
Rietgors
foto D. van de Spoel: Rietgors
Sperwer
foto D. van de Spoel: Sperwer+jongen
Blauwborst
foto D. van de Spoel: Blauwborst
IJsvogel
foto D. van de Spoel: IJsvogel
Turkse tortel
foto D. van de Spoel: Turkse tortel
Fitis
foto D. van de Spoel: Fitis
Meerkoet met jong
foto D. v.d. Spoel:Meerkoet met jong
Meerkoet met jong
foto Aad de Boer:Tureluur geringd
Zwaan
Knobbelzwaan
Aalscholver
Aalscholvers
Groene specht
Groene specht
Rietzanger
foto D. van de Spoel: Rietzanger
Kraanvogel
foto A. van Dragt: Kraanvogels
Kokmeeuw
foto C. Fokker: Kokmeeuw (winterkleed)
Dwerggors
foto C. Fokker: Dwerggors

Parkieten met een halsband voor de wetenschap

 • Spreeuwen melden
 • Bedelende spreeuw
 • Vogels in het voorjaar
 • De Fitis en de Tjiftjaf
 • Gierzwaluwen 1
 • Gierzwaluwen 2
 • Huiszwaluwen
 • De huismus
 • Eksters; een plaag of niet?
 • Tureluur
 • Weidevogels
 • Stoere knapen, die steltlopers
 • Patrijs dreigt te verdwijnen
 • Vogeltrek
 • Trekvogels
 • Vogels dichtbij huis
 • Speciale groenling
 • Najaarstrek van de Purperreiger
 • Wintertelling vogels Carnisse Grienden
 • Overwinterende ganzen
 • Wintervogels in stedelijk groen
 • Gekraagde roodstaart
 • Broedvogels van Huys ten Donck
 • Broedvogels van de Gorzengriend
 • Vogels van de Carnisse Grienden
 • Vogels in het Oosterpark
 • Uilen
 • Uilenballen pluizen
 • Vogels in de eigen omgeving
 • Ransuilen
 • Ransuilen in Ridderkerk
 • Kijkje in het leven van de Ransuilen
 • De topprestaties van kuifeenden
 • Verhaal van de geringde Aalscholver
 • Aalscholvers worden zwart gemaakt
 • Ode aan de IJsvogel
 • Op jacht met telelens en Engelengeduld
 • De kraaienfamilie
 • Wilde eenden
 • Mussen, we willen ze niet kwijt
 • Mussen, rommel en poep
 • Duiven in stedelijk gebied
 • IJsvogelparadijs
 • De Kleine Karekiet
 • Meeuwen lokken
 • Half augustus: 't is weer winter!
 • De Zilvermeeuw
 • Over meerkoeten en waterhoentjes
 • Over Kramsvogel en koperwieken
 • Ooit een roerdomp gehoord?
 • Boomkruiper of muurkruiper?
 • Er waren eens twee tortelduifjes
 • Hulp aan tuinvogels
 • Slaap- of voedseltrek
 • Waarom trekken vogels?
 • Roofvogels worden nog steeds vervolgd!
 • Zwanen
 • Kraanvogels
 • Wel eens gehoord van een Draaihals?
 • What's in a name?
 • Schadelijk?
 • De huiskraai is een nieuweling
 • Ganzen kijken in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Delta
 • Bruine Kiekendief op IJsselmonde
 • Boerenzwaluw op IJsselmonde
 • Struinsoort van het jaar
 • Onverwachte overwinteraars
 • 2012 Wintervogeltelling
 • Groene Jonker: Een rustige lente-avond vol dynamiek
 • animatie